ยินดีต้อนรับ
Mitsomboon
บริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด ดำเนินกิจการนำเข้า-ผลิต และ จัดจำหน่ายสินค้าเคมี เกษตรมากว่า 40 ปี ด้วยการพัฒนา เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตให้ได้ คุณภาพเป็นสำคัญมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เพื่อให้สอดรับกับการขยายกลุ่มสินค้า ด้านเคมีเกษตร แบบครบวงจร ดูแลปัญหาพืชพันธุ์หลากหลายชนิดผ่านตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศภายใต้แบรนด์“ตราเฮอร์คิวลิส” และ “ตราปีศาจ”
แบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างดีของเกษตรกรกลุ่มพืชไร่ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ตราปีศาจ เป็นที่ต้องการของเกษตรกรในทุกๆพื้นที่
และได้พัฒนาขยายกลุ่มสารเคมีเกษตรให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น จนปัจุบัน มีผลิตภัณฑ์สินค้ากว่า 50 ชนิด ครอบคลุมทุกกลุ่มพืช อาทิ สารกำจัดวัชพืช, สารป้องกันและกำจัดโรคพืช, สารกำจัดแมลง, สารกำจัดศัตรูพืช, ฮอร์โมน์ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม, ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ปุ๋ยชนิดเม็ด และปุ๋ยแบบสเปรย์ดาย์ เป็นต้น เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรที่มากขึ้น เกษตรกรสามารถหาผลิตภัณฑ์ตราปีศาจได้จากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรงในทุกภูมิภาคของประเทศ 

VIDEO

โรงงาน มิตรสมบูรณ์

โรงงานมิตรสมบูรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 19 ไร่ ในอ.ลำลูกกา (คลองสิบสอง)  จ.ปทุมธานี  ภายในตัวโรงงานเป็นสถานที่ผลิตเคมีเกษตร รวมถึงห้องปฏิบัติการเคมีตรวจสอบคุณภาพ  อีกทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายร้อยรายการถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015  

NEWS & ACTIVITIES

ปัญหาศัตรูพืช

อ่านเพิ่มเติม
นายศรุต  สุทธิอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า

ดินฟ้าอากาศ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน(25กันยายน 2565)เมื่อเวลา 06.00 น.